به پورتال قصه و قصه درمانی خوش آمدید.
  
  
  

مشاوره فردی

مطالبی درباره مشاوره و روان شناسی و آموزش روش ها و تکنیک های مشاوره ای و روان درمانی که شامل دو فهرست: 1- روش ها و تکنیک ها و 2- مورد پژوهی و طرح درمانی است.

مکانیزم های دفاعی
Defense Mechanisms
By Kendra Cherry, About.com Guide
مکانیزم های دفاعی
آنچه که فروید در رویکرد روانکاوی خود درباره مکانیزم دفاعی تعریف کرده است این است که؛ مکانیزم دفاعی یک شیوه و تاکتیکی است که توسط ایگو “خود”در جهت محافظت انسان در برابر اضطراب به کار می رود. ادامه مطلب

از دست دادن حافظه

نوشته شده توسط لویس چانگ(اگوست ۲۰۱۱).

سینما پر است از افرادی که بر اثر ضربه ای دچار شک می شوند و سپس در کمال ناباوری نمی توانند به یاد آورند که چه کسی هستند و یا از کجا آمده اند. در حالی که چنین اتفاقاتی کم هستند، اما از ست دادن حافظه مشکلی است که افراد زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد. ادامه مطلب